اخبار مدرسه

برنامه امتحانات نهایی شهریور 400-99

گلستان دانش

1400/5/31 72

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1400

گلستان دانش

1400/2/25 120

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم امتحانات نهایی خرداد 1400

گلستان دانش

1400/2/25 144

ادامه مطلب

آغاز ثبت نام مهر 400-1399

گلستان دانش

1399/7/2 264

ادامه مطلب

محتوای امتحانات نهایی پایه دوازدهم

گلستان دانش

1399/2/20 385

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی (نظری) خرداد - 99-98

گلستان دانش

1399/2/11 402

ادامه مطلب

ثبت نام نیم سال دوم 99-1398

گلستان دانش

1398/11/28 285

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی (نظری)

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/8/18 351

ادامه مطلب

شهریه سال تحصیلی 99-98

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/6/31 974

ادامه مطلب

قابل توجه دانش آموزان فارغ التحصیل

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/4/14 251

ادامه مطلب

کارنامه اولیه دوره پیش دانشگاهی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/3/28 263

ادامه مطلب

آخرین جلسه درس زبان

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/1/5 219

ادامه مطلب

برنامه کلاسی دوره پیش دانشگاهی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1397/11/22 225

ادامه مطلب