اخبار مدرسه

امتحانات هماهنگ سال نهم خرداد 1401

گلستان دانش

1401/2/17 55

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401

گلستان دانش

1401/1/27 57

ادامه مطلب

بازپخش کلاس آنلاین(تمرین نمونه سوالات نهایی)

گلستان دانش

1400/9/12 395

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی ترم اول 1400-1401

گلستان دانش

1400/9/10 199

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی شهریور 400-99

گلستان دانش

1400/5/31 207

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1400

گلستان دانش

1400/2/25 235

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم امتحانات نهایی خرداد 1400

گلستان دانش

1400/2/25 262

ادامه مطلب

آغاز ثبت نام مهر 400-1399

گلستان دانش

1399/7/2 380

ادامه مطلب

محتوای امتحانات نهایی پایه دوازدهم

گلستان دانش

1399/2/20 503

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی (نظری) خرداد - 99-98

گلستان دانش

1399/2/11 513

ادامه مطلب

ثبت نام نیم سال دوم 99-1398

گلستان دانش

1398/11/28 396

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی (نظری)

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/8/18 463

ادامه مطلب

شهریه سال تحصیلی 99-98

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/6/31 1146

ادامه مطلب

قابل توجه دانش آموزان فارغ التحصیل

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/4/14 367

ادامه مطلب

کارنامه اولیه دوره پیش دانشگاهی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/3/28 369

ادامه مطلب

آخرین جلسه درس زبان

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/1/5 334

ادامه مطلب

برنامه کلاسی دوره پیش دانشگاهی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1397/11/22 340

ادامه مطلب