ریاضی 3   جمع بندی فصل اول

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش
487
1398/9/12
علوم تجربی

سلام دانش آموزان گرامی

در فایل پیوست میتوانید جزوه جمع بندی ریاضی 3 دوازدهم تجربی فصل 1 تابع شامل در سنامه نکات کنکوری و آموزشی ویژه آمادگی امتحانات نهایی را مشاهده و دانلود کنید

تهیه و تنظیم : محمد صادق روحانی

آخرین آموزشها

1399/6/24

آموزش آمادگی دفاعی   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی339

ادامه مطلب

1399/6/24

مطالعات اجتماعی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی316

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضیات 3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   عمومی315

ادامه مطلب

1399/6/24

علوم تجربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی312

ادامه مطلب

1399/6/24

زبان عربی 3   تابستان 98-99

سال نهم   عمومی293

ادامه مطلب

1399/6/24

مديريت خانواده و سبک زندگی   تابستان 98-99

سال دوازدهم   همه رشته ها312

ادامه مطلب

1399/6/24

عربی، زبان قرآن3   تابستان 98-99

سال دوازدهم   کاردانش111

ادامه مطلب

1399/6/24

ریاضی 2   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها112

ادامه مطلب

1399/6/24

زمین شناسی   تابستان 98-99

سال یازدهم   همه رشته ها93

ادامه مطلب