اخبار مدرسه

برنامه امتحانات نهایی دیماه 1402-1403

گلستان دانش

1402/9/6 106

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی تابستان 1402

گلستان دانش

1402/5/17 106

ادامه مطلب

برنامه امتحانات هماهنگ سال نهم سال تحصیلی 1402-1401

گلستان دانش

1402/1/28 105

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402-1401

گلستان دانش

1402/1/28 113

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی دیماه 1401

گلستان دانش

1401/9/19 141

ادامه مطلب

امتحانات هماهنگ سال نهم خرداد 1401

گلستان دانش

1401/2/17 186

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401

گلستان دانش

1401/1/27 171

ادامه مطلب

بازپخش کلاس آنلاین(تمرین نمونه سوالات نهایی)

گلستان دانش

1400/9/12 498

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی ترم اول 1400-1401

گلستان دانش

1400/9/10 284

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی شهریور 400-99

گلستان دانش

1400/5/31 302

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1400

گلستان دانش

1400/2/25 336

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم امتحانات نهایی خرداد 1400

گلستان دانش

1400/2/25 362

ادامه مطلب

آغاز ثبت نام مهر 400-1399

گلستان دانش

1399/7/2 474

ادامه مطلب

محتوای امتحانات نهایی پایه دوازدهم

گلستان دانش

1399/2/20 600

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی (نظری) خرداد - 99-98

گلستان دانش

1399/2/11 616

ادامه مطلب

ثبت نام نیم سال دوم 99-1398

گلستان دانش

1398/11/28 494

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی (نظری)

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/8/18 575

ادامه مطلب

شهریه سال تحصیلی 99-98

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/6/31 1313

ادامه مطلب

قابل توجه دانش آموزان فارغ التحصیل

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/4/14 468

ادامه مطلب

کارنامه اولیه دوره پیش دانشگاهی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/3/28 468

ادامه مطلب

آخرین جلسه درس زبان

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/1/5 427

ادامه مطلب

برنامه کلاسی دوره پیش دانشگاهی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1397/11/22 434

ادامه مطلب