اخبار مدرسه

برنامه امتحانات نهایی دیماه 1402-1403

گلستان دانش

1402/9/6 28

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی تابستان 1402

گلستان دانش

1402/5/17 71

ادامه مطلب

برنامه امتحانات هماهنگ سال نهم سال تحصیلی 1402-1401

گلستان دانش

1402/1/28 72

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1402-1401

گلستان دانش

1402/1/28 89

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی دیماه 1401

گلستان دانش

1401/9/19 115

ادامه مطلب

امتحانات هماهنگ سال نهم خرداد 1401

گلستان دانش

1401/2/17 157

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401

گلستان دانش

1401/1/27 148

ادامه مطلب

بازپخش کلاس آنلاین(تمرین نمونه سوالات نهایی)

گلستان دانش

1400/9/12 471

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی ترم اول 1400-1401

گلستان دانش

1400/9/10 264

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی شهریور 400-99

گلستان دانش

1400/5/31 279

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی خرداد 1400

گلستان دانش

1400/2/25 309

ادامه مطلب

اطلاعیه مهم امتحانات نهایی خرداد 1400

گلستان دانش

1400/2/25 336

ادامه مطلب

آغاز ثبت نام مهر 400-1399

گلستان دانش

1399/7/2 446

ادامه مطلب

محتوای امتحانات نهایی پایه دوازدهم

گلستان دانش

1399/2/20 571

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی (نظری) خرداد - 99-98

گلستان دانش

1399/2/11 588

ادامه مطلب

ثبت نام نیم سال دوم 99-1398

گلستان دانش

1398/11/28 469

ادامه مطلب

برنامه امتحانات نهایی (نظری)

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/8/18 546

ادامه مطلب

شهریه سال تحصیلی 99-98

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/6/31 1256

ادامه مطلب

قابل توجه دانش آموزان فارغ التحصیل

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/4/14 445

ادامه مطلب

کارنامه اولیه دوره پیش دانشگاهی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/3/28 443

ادامه مطلب

آخرین جلسه درس زبان

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1398/1/5 406

ادامه مطلب

برنامه کلاسی دوره پیش دانشگاهی

مدرسه آموزش از راه دور گلستان دانش

1397/11/22 409

ادامه مطلب